Závěrečné práce

HASIČSKÁ STANICE VADUZ

Tichá Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomový projekt je návrhem hasičské stanice ve Vaduzu. Lichtenštejnská celostátní centrála má poskytovat zázemí pro 20 zásahových vozů, 100 dobrovolných hasičů a 40 záchranářů. Stavební program byl odvozen z reálného t. č. projednávaného záměru a ze srovnání se stávajícími stanicemi v okolí. Při návrhu byly zohledňovány požadavky příslušných českých technických norem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.