S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kladruby_náměstí

Marek Kratochvíl

Anotace

Před 900 lety bylo na obchodní Norimberské stezce založeno město Kladruby. V krajině divoké a tajemné zaujímalo místo posledního spočinutí před vstupem do pohraničních hvozdů. Během staletí sloužilo jako poddanské město světoznámého kláštera s důležitou obchodní funkcí. Náměstí by mělo reprezentovat Kladruby jako důstojné a pokorné město se svojí bohatou historií, schopností regenerace a stability ležící na tisícileté stezce ve výsostném postavení klášterního partnera. Návrh integruje náměstí a cestu do jednoho celku. Cesta se stává ústředním prostorem celého náměstí, katalyzátorem dějů, osou, životem, cestou ve smyslu toho, co v historii cesta představovala.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.