S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Trilobití

Lucie Medková

Anotace

Dohlédnout dál, ponořit se do hlubin... Rozhlédnu se. Vybrat vyhlídkové místo na Zlíchovském kopci, který je sám o sobě vyhlídkou, není tak snadné. Dostávám se o pár výškových metrů níž a ocitám se na plošině. Vidím Pankrác, Podolí, Vyšehrad, Žižkovskou věž, dokonce i kostel sv. Ludmily na Vinohradech a také Smíchovské nádraží. Přímo pode mnou občas projede motoráček po kolejích Pražského semmeringu. Pořád stojím, není tu žádné místo k sezení a já začínám v myšlenkách dávat nevyužitému prostoru jeho budoucí podobu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.