S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Autobusová zastávka Kladno

Barbora Jurášová

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout 3D tisknutelnou zastávku z betonu pro autobusy v Kladně. Vytvořila jsem "oboustranný" přístřešek. Pro návrh jsem využila program Grasshopper a části navržené (sedací část/místo k stání; prostřední panel a celý otočný modul) lavičky lze měnit na základě různých parametrů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.