Výstava ateliérových prací

Autobusová zastávka Kladno

Bc. Barbora Jurášová

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout 3D tisknutelnou zastávku z betonu pro autobusy v Kladně. Vytvořila jsem "oboustranný" přístřešek. Pro návrh jsem využila program Grasshopper a části navržené (sedací část/místo k stání; prostřední panel a celý otočný modul) lavičky lze měnit na základě různých parametrů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten