S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Natálie Procházková

Anotace

MONOGRAM - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

MODELOVANÝ MONOGRAM - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

TANGRAM – ABECEDA - Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu.

PŘEZKA - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou.

SPOJKA - Modulární spojka nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování zvolené oblasti

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.