S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Univerzitní město

Margarita Kostyuchenko

Anotace

Konceptem města je návrh města pro vědu a výuku – univerzitní areál. Město je rozděleno na funkční pásy: administrativní pás, obytný pás blokové zástavby a obytný pás klidnější zóny nízké zástavby. Každý pás je rozdělen či ohraničen rekreačními plochami parků a lesů. Bývalá zatopená pískovna se stane hlavním městském parkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.