Závěrečné práce

Revitalizace zámku v Bělé pod Bezdězem

Bc. Jana Marková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh řeší revitalizaci zámku v Bělé pod Bezdězem, který byl budován jako významné honosné sídlo. Zámku, který je od roku 1958 kulturní památkou, je navrácen jeho reprezentativní charakter. Nové funkční využití zámek zpřístupňuje veřejnosti. V severním křídle zámku je navržena městská knihovna, kavárna, dobová expozice a základní umělecká škola. V západním křídle se nachází sály pro společenské akce, rozšířené prostory muzea, zázemí a skladové prostory. V jižním křídle jsou umístěny komerční prostory a ve dvou horních patrech byty. Součástí návrhu je obnova zámeckého areálu, který vytváří důstojné okolí budově zámku. Část zahrad je obnovena podle historické dokumentace z roku 1797.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.