Výstava ateliérových prací

Měřič kvality vzduchu

BcA. Karolína Zbytková

Anotace

Měřič kvality vzduchu navržený pro pražské ulice obsahuje dva senzory, které měří hodnotu koncentrace oxidu uhličitého a polétavých částic ve vzduchu a dále teplotu, tlak a vlhkost. Měřič posílá vyhodnocená data pomocí veřejně dostupné sítě LoRaWan městské službě a může být prováděn lokální monitoring kvality ovzduší kdekoliv po Praze, kde je měřič nainstalován. Zařízení je napájeno solárním panelem, který je jeho součástí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek