S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Měřič kvality vzduchu

Karolína Zbytková

Anotace

Měřič kvality vzduchu navržený pro pražské ulice obsahuje dva senzory, které měří hodnotu koncentrace oxidu uhličitého a polétavých částic ve vzduchu a dále teplotu, tlak a vlhkost. Měřič posílá vyhodnocená data pomocí veřejně dostupné sítě LoRaWan městské službě a může být prováděn lokální monitoring kvality ovzduší kdekoliv po Praze, kde je měřič nainstalován. Zařízení je napájeno solárním panelem, který je jeho součástí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.