Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Měřič kvality vzduchu

BcA. Karolína Zbytková

Anotace

Měřič kvality vzduchu navržený pro pražské ulice obsahuje dva senzory, které měří hodnotu koncentrace oxidu uhličitého a polétavých částic ve vzduchu a dále teplotu, tlak a vlhkost. Měřič posílá vyhodnocená data pomocí veřejně dostupné sítě LoRaWan městské službě a může být prováděn lokální monitoring kvality ovzduší kdekoliv po Praze, kde je měřič nainstalován. Zařízení je napájeno solárním panelem, který je jeho součástí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek