Výstava ateliérových prací

Novostavba rodinného domu - Litomyšl

Dan Gronwaldt

Anotace

Novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je navržena na stávajícím volném pozemku, který je součástí nově rozparcelované a zasíťované lokality rodinných domů mezi ulicemi Ludmily Jandové a Mařákovou. Lokalita je v satelitním zastavěném území, kde převládají rodinné či řadové domy městského typu s charakterem zahradního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel