S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Novostavba rodinného domu - Litomyšl

Dan Gronwaldt

Anotace

Novostavba rodinného domu s jednou bytovou jednotkou je navržena na stávajícím volném pozemku, který je součástí nově rozparcelované a zasíťované lokality rodinných domů mezi ulicemi Ludmily Jandové a Mařákovou. Lokalita je v satelitním zastavěném území, kde převládají rodinné či řadové domy městského typu s charakterem zahradního města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.