Výstava ateliérových prací

EDGE Výdejní stojan pro CNG

Eliška Luhanová

Anotace

EDGE je výdejní stojan určený pro alternativní palivo CNG. Produkt není navrhován do daleké budoucnosti, ale do současnosti. Výdejní stojan navržený jako současný krok k uskutečnění "smart city". Je vyrobitelný za použití základních technologických postupů, díky kterým vzniká samonosné opláštění. Technologie CNG je doplněná o chytrá čidla a senzory, které monitorují míru opotřebení důležitých součástí. Předností stojanu EDGE je snadná aplikace výtvarného motivu v rámci kolekce stojanů, se kterými běžní výrobci pracují.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek