S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Vzdělávací a volnočasové centrum Příšovice

Eliška Zatloukalová

Anotace

Maškova chalupa v Příšovicích u Turnova je významnou ukázkou místní tradice lidového stavitelství. V současnosti je roubený patrový podstávkový dům obydlen, zbytek areálu včetně staré stodoly však slouží spíše pro skladování. Ve svém návrhu jsem se pokusila využít potenciál areálu pro vzdělávání dětí i dospělých, s důrazem na pořádání workshopů, dětských táborů, škol v přírodě atd. Snažila jsem se rozložit funkce tak, aby byly stávající hodnotné prostory v maximální možné míře zachovány a podpořeny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.