S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Náves

Vít Mádle

Anotace

Propojuji rostlou vesnickou strukturu Liboce s potřebami umělců. Navrhuji náves – rozšíření veřejného prostoru vesnice. Vzájemně se prolínající odlišné hmoty galerie, ateliéru a bydlení. Důležité jsou pro mne průhledy, výhledy a velký prostor, ale také zákoutí, útulnost a malý prostor. Hravý objekt, který bude přínosem pro své okolí a vytvoří zázemí pro dočasné bydlení a práci tří umělců.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.