Výstava ateliérových prací

Anotace

Na hranici opony tvořící linii stojí dodnes rozeseté po kilometrech kovové bariéry. Konstrukce, které mají připomenout osudy generací nedobrovolně uvězněných na opačných stranách režimu. Ocelové subtilní věže bránící přechodům a útěkům. Umělá linie násilně dělící území. Přechody, přejezdy, přelety, přeplavby. Dramata a tragikomedie. Konceptem se stává kontrast mezi ocelovou věží a fragmenty zdařilých a nekonvenčních pokusů o přechod. Fragmenty připomínající ty, které pozemní cesta v čele s věží nezastavila. Tank, rogalo, balon, skafandr. V místě dříve soustřeďujícím napětí dochází k uvolnění. Zakázané místo nyní určené pro setkání, sezení a odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov