S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Balon

Kristýna Vaňková

Anotace

Na hranici opony tvořící linii stojí dodnes rozeseté po kilometrech kovové bariéry. Konstrukce, které mají připomenout osudy generací nedobrovolně uvězněných na opačných stranách režimu. Ocelové subtilní věže bránící přechodům a útěkům. Umělá linie násilně dělící území. Přechody, přejezdy, přelety, přeplavby. Dramata a tragikomedie. Konceptem se stává kontrast mezi ocelovou věží a fragmenty zdařilých a nekonvenčních pokusů o přechod. Fragmenty připomínající ty, které pozemní cesta v čele s věží nezastavila. Tank, rogalo, balon, skafandr. V místě dříve soustřeďujícím napětí dochází k uvolnění. Zakázané místo nyní určené pro setkání, sezení a odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.