Závěrečné práce

MĚSTSKÉ LÁZNĚ HUMPOLEC

Suchá Veronika

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Humpolecké strojírny tvoří historickou stopu charakteristickou pro starý Humpolec. Na relativně malém území vzniká díky industriální architektuře a výrazné topografii jedinečná atmosféra. Místo v těsné blízkosti centra je dnes vyplněno městsky neplnohodnotnými objekty a parkovištěm, strojírny chátrají. V návrhu je počítáno se zachováním hodnotných částí strojíren, těžištěm projektu je nový objekt městských lázní, který má ambice stát se jedním z prvních ohnisek transformace území. V nově navrhovaném urbanismu hrají lázně a strojírny významnou roli, artikulují veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.