Výstava ateliérových prací

Anotace

Kladno je největším městem ve Středočeském kraji, proto je regionální centrem pro okolní obce a města. Jedním z velkých potenciálů Kladna je právě jeho poloha. Nachází se přibližně 25 kilometrů severozápadně od Prahy a díky plánované vlakové rychlodráze propojující Masarykovo nádraží s letištěm Václava Havla a nádražím v Kladně se propojení s Prahou stává ještě významnější a Kladno má tak velký potenciál rozvoje. Řešená lokalita je orientována v jižní části města Kladna podél Americké třídy u nádraží. Bariéra v podobě železniční trasy a samotného nádraží dělí naše zadání na dvě části, na tzv. Přednádraží a Zanádraží. V Přednádraží najdeme v současné době zástavbu jak pro bydlení, tak velkoobchody a sklady, Zanádraží je zastavěno pouze z části areálem se sklady.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka