S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Max Goldberg

Anotace

Objekt je umístěn do historického prostředí kláštera Na Slovanech při ulici Vyšehradská v Praze 2 na Novém Městě. Je navržen s ohledem na místní poměry, uplatňuje metodu kontextu, doplňuje uliční řadu bytových domů v ulici Vyšehradská a současně zachovává všechny existující vztahy s okolím a dobrou prostupnost územím. V přízemí se nachází posluchárna, kavárna, prostup objektem do klášterních zahrad a garáže, v prvním patře dominuje knihovna, ve druhém patře převládají učebny různých velikostí a ve třetím patře se nachází kabinety pedagogů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.