Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Hessler Jiří

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Záměrem diplomové práce je navrhnout novou knihovnu pro město Nymburk. To má v současné době knihovnu s nedostatečnou kapacitou a neadekvátním zázemím. Společně s tím má nově navržený objekt také městu pomoci vypořádat se s dalším značným problémem v podobě nedostatku parkovacích míst. Na základě těchto předpokladů byla vybrána adekvátní lokalita na břehu řeky Labe v městském centru, a to mezi historickým mostem a nově zbudovanou pěší lávkou. Návrh tomuto místu dává novou funkci a zároveň doplňuje současnou zástavbu a prostor nábřeží. Samotný návrh kapacitně vychází z přesného zadání konzultovaného s ředitelem městské knihovny Nymburk a odpovídá moderním požadavkům a předpisům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.