Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Okolo tržnice

Michaela Přibylová

Anotace

Hlavním cílem návrhu je propojit město s tržnicí a podpořit stávající funkce tak, aby si areál zachoval současný charakter. Pro tržnici je největší bariérou zeď, která je současně hodnotou areálu utvářející ucelený prostor. V oplocení jsou nově vytvořeny vstupy, které umožňují lepší průchodnost tržnicí. Parkoviště umístěné za zdí brání propojení hal s okolím, a proto v prostoru navrhuji stavby, které prostor oživí a vytváří přechod se zástavbou města. Naopak veřejný prostor mezi novými budovami umožňuje tržnici „dýchat’’. Návrh je podpořen podzemními garážemi, nezbytnými pro jednoduché fungování tržnice s vjezdem z Argentinské ulice. Automobilová doprava v okolí areálu se nemění, tramvaj je ponechala na nábřeží, aby vytvářela městskou atmosféru v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch