S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Okolo tržnice

Michaela Přibylová

Anotace

Hlavním cílem návrhu je propojit město s tržnicí a podpořit stávající funkce tak, aby si areál zachoval současný charakter. Pro tržnici je největší bariérou zeď, která je současně hodnotou areálu utvářející ucelený prostor. V oplocení jsou nově vytvořeny vstupy, které umožňují lepší průchodnost tržnicí. Parkoviště umístěné za zdí brání propojení hal s okolím, a proto v prostoru navrhuji stavby, které prostor oživí a vytváří přechod se zástavbou města. Naopak veřejný prostor mezi novými budovami umožňuje tržnici „dýchat’’. Návrh je podpořen podzemními garážemi, nezbytnými pro jednoduché fungování tržnice s vjezdem z Argentinské ulice. Automobilová doprava v okolí areálu se nemění, tramvaj je ponechala na nábřeží, aby vytvářela městskou atmosféru v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.