Výstava ateliérových prací

Městská tržnice

Filip Výška

Anotace

Tržnice se nachází na Senovážném náměstí v Praze, je umístěna doprostřed prostoru, který je v současnosti využitý jako parkoviště/staveniště. Návrh má za cíl pročistit vnitřní prostor od aut, umožnit volný všesměrný pohyb skrz náměstí. Na vnitřním prostranství vzniká otevřený, průchozí přístřešek. Vytváří poněkud neurčitou hmotu, která vyrůstá z prostoru a která nemá začátek ani konec. Tržnice sestává ze tří nohou, které srůstají do zaklenutého stropu. Nohy v sobě soustřeďují provozní funkce, mezilehlý prostor je volně průchozí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.