S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Městská tržnice

Filip Výška

Anotace

Tržnice se nachází na Senovážném náměstí v Praze, je umístěna doprostřed prostoru, který je v současnosti využitý jako parkoviště/staveniště. Návrh má za cíl pročistit vnitřní prostor od aut, umožnit volný všesměrný pohyb skrz náměstí. Na vnitřním prostranství vzniká otevřený, průchozí přístřešek. Vytváří poněkud neurčitou hmotu, která vyrůstá z prostoru a která nemá začátek ani konec. Tržnice sestává ze tří nohou, které srůstají do zaklenutého stropu. Nohy v sobě soustřeďují provozní funkce, mezilehlý prostor je volně průchozí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.