Výstava ateliérových prací

Revitalizace usedlosti Cibulka, Dům zahradníka - objekt F

Eliška Moravcová

Anotace

Projekt je podrobnějším rozšířením ateliérové práce ATVZ Volnočasové centrum Cibulka, se zaměřením na objekt bývalého domu zahradníka. Jedná se o dokumentaci ve stupni DPS, přičemž bylo dbáno na zachování historických hodnot stavby, se snahou o minimum invazivních zásahů. Součástí návrhu je šetrná obnova budovy, rekonstrukce poničených částí podle dochovaných podkladů a stavební úpravy pro novou funkci. Navrženou funkční náplní této stavby je obytná stavba s administrativním provozem - byt pro správce a jeho kancelář. Dokumentace byla zpracována na základě omezené míry podkladů, bez dalších průzkumů odborníky (sondy, statický posudek, aj.), před zpracováním profesionálního projektu pro realizaci stavby se doporučuje tyto dokumenty doplnit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler