Výstava ateliérových prací

KEHL: Od nádraží po novou čtvrť.

Jakub Matyáš, Jakub Klíma

Anotace

Řešené území sevřené mezi dvě řeky, železnici a frekventovanou hlavní silnici, je nyní komerční zónou, železničním dopravním uzlem a místem mnoha autobazarů, výroben a dílen. Návrh v 6 fázích postupně transformuje toto území do nové čtvrti a propojuje dopravní tepnou oddělenou strukturu ke zbytku města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka