Výstava ateliérových prací

Žatec - Havlíčkovo náměstí

Jiří Foller

Anotace

Hlavní myšlenkou je vytvořit přehledný veřejný prostor, který bude hlavním jádrem celé lokality sídlištní zástavby v Žatci, vytvořit místo, se kterým se místní obyvatelé ztotožní a budou na něj patřičně hrdí. Důraz je kladen především na život a pohyb lidí ve veřejném prostoru a na komunikaci objektů s veřejným prostorem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta