Výstava ateliérových prací

Život na soutoku - sportovně rekreační areál

Michaela Térová

Anotace

Navržený sportovně rekreační areál se nachází v záplavovém území u břehu řeky Berounky, blízko jejího soutoku s Vltavou. Součástí zadání byl návrh zámecké zahrady Zbraslavského zámku a jeho propojení s areálem pod silnicí Strakonická. V záplavovém území byl vytvořen jezerní svět tvořený lagunami, které slouží k rekreaci a odpočinku. V areálu je možné si zapůjčit loďky a zažít tak areál z jiné perspektivy. Dále se v areálu nacházejí sportoviště - okruh pro in-line, cyklostezky, lávky, hřiště pro beachvolleyball, basketbal nebo veřejný prostor s venkovním pódiem pro konání kulturních akcí. V areálu je možné využít drobnou architekturu s občerstvením, či servisem a možnosti dobití elektrokol. Většinu ploch území zabírají pobytové louky, či ovocné sady, které jsou pro toto území typické.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák