Výstava ateliérových prací

Nábřeží v Chocni

Boris Lubochkin

Anotace

Cílem ateliérové práce je proměna nábřeží a bloku v historickém centru města Choceň. Podstatné bylo zachovat stávající funkce bloku. Dostavit ho a maximálně využít potenciál nábřeží a doplnit kvalitním bydlením v centru města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout