Závěrečné práce

DOM ODBOROV ISTROPOLIS V BRATISLAVĚ: REVITALIZACE IKONY SLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ ARCHITEKTURY

Páleníková Marianna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca ponúka víziu revitalizácie komplexu Istropolis so zameraním na Dom Odborov. Súbor je upravený pre funkčné požiadavky Kultúrneho a kongresového centra. V snahe navrhnúť stratégiu na prácu s architektúrou druhej polovici dvadsiateho storočia je ponúknutý návrh pre širšiu zónu ako aj pre samostatný objekt. Sú použité prístupy adaptácie na novú funkciu, revitalizácie pôvodného konceptu ako aj kontextuálna dostavba. Návrh zahŕňa riešenie priľahlého verejného priestoru a nový koncept komunikácie a funkčného rozloženia. Cieľom je citlivá práca s architektúrou, ktorá zachová a rozvinie kvality pôvodného konceptu pre potreby budúcej doby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.