Výstava ateliérových prací

U kapličky zacinkej

Aneta Čermáková

Anotace

Návrh umístěný na rozcestí U svatého Jana v Lipnici nad Sázavou zakončuje nově navrhovanou cestu, která zlepšuje průchodnost krajiny a podporuje hromadnou dopravu. Na začátku řešeného úseku, se nacházíme na autobusové zastávce u rybníka. Zde je nově navržený okruh s klidným pobytem a výhledem na vodu. Dále se pokračuje podél toku po povalové stezce, s možností pozorování života kolem vody. Závěr stezky je ukončen rozcestím, odkud se může dále pokračovat k zatopeným lomům.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.