S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Žatec, Sídliště Pod hradbami

Pavel Halgaš

Anotace

Návrh řeší situaci sídliště mezi centrem Žatce a řekou. Hlavním prvkem je cesta pro pěší a cyklisty, která bezbariérově propojuje střed města se sídlištěm a řekou. V návrhu jsou dále zpracovány přilehlé prostory a důležitým prvkem je koncept sběru dešťové vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.