Výstava ateliérových prací

Žatec, Sídliště Pod hradbami

Pavel Halgaš

Anotace

Návrh řeší situaci sídliště mezi centrem Žatce a řekou. Hlavním prvkem je cesta pro pěší a cyklisty, která bezbariérově propojuje střed města se sídlištěm a řekou. V návrhu jsou dále zpracovány přilehlé prostory a důležitým prvkem je koncept sběru dešťové vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta