Výstava ateliérových prací

Jesenice: Lokálne centrum spojené s krajinou

Silvia Matisová

Anotace

Južný okruh Jesenice vytvára novú mestskú štvrť s reťazou rôznorodých verejných priestranstiev a zelenými prepojeniami do krajiny. Dopĺňa chýbajúcu infraštruktúru verejných a kancelárskych budov a umožňuje odľahčenie hlavného námestia od dopravy a jeho premenu na pešiu zónu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.