Výstava ateliérových prací

Syntéza jednotlivých urbanistických zadání 1:4000

Jan Sedlák, Eliška Šmardová, Tereza Krákorová, Lucie Petrášová, Anastasia Speller, Volodymyr Voievodin, David Beran, Michaela Térová, Ivana Turková

Anotace

Zadáním LS 2020 je dotváření prostoru, nejen vlastního toku s jeho dvěma břehy, ale také celého krajinného prostoru, který řeka vytvořila. Ta si v Praze na přírodním terénu vydobyla prostor velmi jedinečný, různorodý i dynamický, jenž dal tvář městu a je v něm stále přítomný jako jeho nejvýraznější inspirační prvek i trvalý genetický kód. Úkolem zadání je dotváření jednotlivých prostorů na úrovni urbanistické, architektonické i detailní. Letošní semestrální práce je součástí dlouhodobého naplňování zadáními stanovených představ o hlavních tématech utváření města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák