Výstava ateliérových prací

Anotace

Rekreace v Radotíně je dána jeho polohou při břehu řeky Berounky a má dlouholetou historii. Projekt se zabývá návrhem Říčních lázní, které v Radotíně historicky fungovaly a v polovině minulého století zanikly.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová