Výstava ateliérových prací

Korzo Albertov

Juraj Mišík

Anotace

Návrh rieši neuokončenú enklávu kampusu UK v zálive divokých albertovských svahov/prahov. Uceľuje mesto, definuje jasné hranice medzi sídlom a prírodou. Návrh zapája Albertov do celomestského systému línií a pohybu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov