Výstava ateliérových prací

Hnízdo orlů - vyhlídková věž

Petra Hušková

Anotace

Vyhlídková věž Hnízdo orlů zprostředkovává pohled do krajiny Vysočiny. Umístěním v jižním okraji PR Kamenná trouba v katastrálním území Lipnice nad Sázavou umožňuje lidem vidět tolik ceněné soubory společenstev rostlin v nivě Pstružného potoka. Cílem návrhu je citlivé zpřístupnění přírodní rezervace a za použití přírodních materiálů vytvořit objekt, který zapadne do rázu okolní krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.