Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Nárožní dům před nádražím

Bc. Martin Trávníček

Anotace

Snahou celého projektu bylo vytvořit zajímavý a funkční prostor v oblasti kladenského přednádraží. Z piazzety vytvořené před podchodem, která se může stát novým těžištěm lokality, vybíhají dvě ulice, na nichž jsou situovány obchody. Dominantu celé piazzety tvoří nárožní dům. Aktivní parter přes dvě podlaží v sobě zahrnuje jak obchody, tak prostory, které je možné pronajímat jako ateliér nebo kancelář. Nejzajímavější částí domu je parter v úrovni terénu. Dům je v této úrovni přístupný pouze ze dvou lávek. Jedna vede z parkového náměstí před nádražím a druhá od ulice Milady Horákové. Uvnitř je pak v čele budovy prostor ve tvaru čočky, který je volně přístupný a může sloužit každému, kdo si zde bude chtít posedět.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka