S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dom pre umelca v Záhradách Kinských

Vanda Nemčeková

Anotace

Úlohou tohto semestra pre základný ateliér bolo navrhnúť rodinný dom pre umelca na mieste súčasného domu číslo 99 v Záhradách Kinských. Cieľom tejto práce je navrhnúť moderný dom pripomínajúci pôvodnú budovu s maximálnym využitím existujúceho terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.