Výstava ateliérových prací

Anotace

Místo pro přírodu. Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy, a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny. Za tohle všechno může činnost člověka. Dnes už víme, že pokud chceme přírodu zachránit, musíme ji od činnosti člověka oprostit. Cílem našeho projektu je zachránit přírodu. Toho dosáhneme jedině tehdy, pokud lidem zabráníme do ní zasahovat destruktivním způsobem. Poučení těmito události navrhujeme vertikální město.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek