Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Anna Zatloukalová

Anotace

Tangram monogram - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu. Modelovaný monogram - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání. Tangram abeceda - Vytvoření fontu z jednotlivých dílů Tangramu. Přezka - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Součástí zadání je zpracovaný model z alternativního materiálu, na kterém si student ověří proporce a funkci ve vztahu k uživateli. Spojka - Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování vámi zvolené oblasti. Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel