Závěrečné práce

Senior cohousing Holubova

Bc. Lenka Löwová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomního projektu je objekt pro společné bydlení seniorů a azylu pro matky s dětmi v sociální nouzi. Vyplňuje proluku v Holubově ulici v Praze. Principem cohousingu je společné soužití  a výpomoc v komunitě. Seniorům hlavně umožňuje zestárnout v přirozeném domacím prostředí a neztratit kontakt s ostatními generacemi.O co skromnější jsou samotné byty, o to větší důraz je kladen na prostory pro setkávání a polosoukromé prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.