S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD II

Ludmila Gazdová

Anotace

1. Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

2. Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

3. Vytvoření abecedy nebo čísel – fontu z jednotlivých dílů Tangramu.

4. Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek.

5. Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování zvolené oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.