Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD II

Ludmila Gazdová

Anotace

1. Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

2. Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

3. Vytvoření abecedy nebo čísel – fontu z jednotlivých dílů Tangramu.

4. Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek.

5. Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování zvolené oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel