S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

MY.CUP, Clounds

Valerie Cechová

Anotace

Mladý Obal na předmět z oblasti Self Care, který bude šetrný k přírodě, zároveň bude plnit všechny požadované funkce a bude uživatelsky přístupný. Zadání je přizpůsobeno mezinárodní soutěži Mladý Obal, která se zaměřuje především na výrobky z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů.

Hra do období karantény pro 1 až x hráčů, která musí obsahovat alespoň dva segmenty a bude zaměřena na určitou cílovou skupinu. Je možné pracovat s různými mechanismy a principy jako například sestavování systému, hlavolam, …

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.