Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Senior centrum Bělčice

Karolína Černá

Anotace

Práce se zabývá návrhem budovy centra pro seniory v Bělčicích. Hlavním tématem je vytvoření podmínek pro fungování centra jako místa, kde mohou senioři trávit volný čas, vzdělávat se i bydlet. Parcela na okraji náměstí nabízí možnost vytvořit příjemné prostředí tak, aby klienti měli svůj klid, ale zároveň nebyli odříznuti od života v centru maloměsta. Funkční uspořádání se odvíjí od toho, kým jsou jaká místa využívána. Hmotově se budova snaží navázat na okolní zástavbu s tím, aby byl zachován dostateční přístup světla. Centrálním bodem je zde dvůr, kolem kterého jsou rozmístěny prostory, kde senioři tráví většinu času.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková