S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Senior centrum Bělčice

Karolína Černá

Anotace

Práce se zabývá návrhem budovy centra pro seniory v Bělčicích. Hlavním tématem je vytvoření podmínek pro fungování centra jako místa, kde mohou senioři trávit volný čas, vzdělávat se i bydlet. Parcela na okraji náměstí nabízí možnost vytvořit příjemné prostředí tak, aby klienti měli svůj klid, ale zároveň nebyli odříznuti od života v centru maloměsta. Funkční uspořádání se odvíjí od toho, kým jsou jaká místa využívána. Hmotově se budova snaží navázat na okolní zástavbu s tím, aby byl zachován dostateční přístup světla. Centrálním bodem je zde dvůr, kolem kterého jsou rozmístěny prostory, kde senioři tráví většinu času.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.