Výstava ateliérových prací

Tangram / Přezka / Spojka

BcA. Marie Cikhartová

Anotace

TANGRAM MONOGRAM
Pomocí starého čínského tangramu vytvořte své vlastní iniciály.

TANGRAM ABECEDA
Vycházejte z iniciálů z tangramu a vytvořte celou abecedu.

PŘEZKA
Vytvořte funkční zapínací přezku z libovolného tvaru z abecedy z tangramu.

SPOJKA
Vytvořte modulární spojku nebo sérii spojek, která vytváří funkční modulární systém nábytku.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel