S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tangram / Přezka / Spojka

Marie Cikhartová

Anotace

TANGRAM MONOGRAM
Pomocí starého čínského tangramu vytvořte své vlastní iniciály.

TANGRAM ABECEDA
Vycházejte z iniciálů z tangramu a vytvořte celou abecedu.

PŘEZKA
Vytvořte funkční zapínací přezku z libovolného tvaru z abecedy z tangramu.

SPOJKA
Vytvořte modulární spojku nebo sérii spojek, která vytváří funkční modulární systém nábytku.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.