Výstava ateliérových prací

Dva břehy

Volodymyr Voievodin

Anotace

Hlavní myšlenkou návrhu je oživení města na jihu v okolí náplavky. Jižní část Smíchova má veliký potenciál jak pro rekreaci, tak i pro bydlení a komerci. V současné době velkou plochu zabírají brownfeeldy, kvůli čemuž je tato oblast nedostatečně propojena se Zlíchovem a Císařskou loukou. Krom toho jižní části řešeného území (Smíchov a Podolí) chybí propojení městskou dopravou. Uvažuji o rozvíjení potenciálu Zlíchovského vrchu s kostelem a vytvoření zde plnohodnotného parku. Taktéž uvažuji o odsunutí dopravně vytížené ulice Strakonická od Vltavy a vytvoření promenády na jejím místě. Proto navrhuji vyměnit magistrálu s tramvajovou trasou. Na severu na ose náplavky navrhuji prostor pro filharmonii, jako dalšího městského centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák