Závěrečné práce

OLOMOUC - TRŽNICE / BEZRUČOVY SADY

Vítek Michal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá přeměnou komplexního rozvojového území stávající tržnice, Bezručových sadů a předpolí nákupní galerie Šantovka na lokalitu s městským charakterem. Navržená urbanistická struktura pracuje s historickým kontextem lokality. V projektu je detailněji rozpracován návrh souboru staveb nové tržnice se zázemím a veřejným prostranstvím, a přilehlý polyfunkční dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.