S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Dům pro Vladimíra Kokoliu v zahradách Kinských

Adam Zatloukal

Anotace

Vladimír Kokolia je pro mě jednou z nejzajímavějších osobností na naší výtvarné scéně. Ohledně projektu jsem s ním komunikoval přes e-mail, což byla jednak zábava a jednak to významně ovlivnilo můj výsledný návrh. Vize, kterou mi předestřel, zachycovala místo nezávislé na světě, přeživší jeho konec, místo s vlastním centrem, dělohou a podvědomím, připomínající až atomový kryt, či podzemní únikové chodby. To se smísilo s mým vlastním zaobíráním se tématy izolace od okolí, vnitřní emancipace a vyčlenění se ze sociálního kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.