S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory v Bělčicích

Petra Remsová

Anotace

Město Bělčice se nachází na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Záměrem obce je vybudování komunitního centra pro seniory s několika byty. Konceptem projektu bylo zachovat venkovský charakter a ctít původní rozmístění objektů. Hlavní budova směřující do náměstí, ve které se nachází denní stacionář, je s objektem obytné stodoly v zahradě propojena moderním železobetonovým krčkem. Dále se projekt zabývá prolukou ve vedlejší ulici, kde jsou navrženy dva menší domy s kolektivními byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.