S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Dlouhý dům v Jeřmani

Michal Vítek

Anotace

Ateliérovou prací bylo navrhnout rodinný dům pro čtyři osoby s možností dostavby vejminku. Pro řešení této úlohy byl vybrán stavební pozemek v obci Jeřmaň u Bouzova. Řešený pozemek se nachází na kraji obce, kde se pořád vyskytuje klasická vesnická struktura. Dům by se tedy měl přizpůsobit stávajícímu urbanismu vesnice. Samotný pozemek má podélný tvar, je svažitý a hůře přístupný. Návrh pracuje převážně se stávajícím terénem, do kterého je dům zasazen.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.