Výstava ateliérových prací

Bezpečnostní kamera pro firmu McDonald's

BcA. Martina Dvořáková

Anotace

V rámci zadání projektu Smart City jsem se zabývala designem průmyslové bezpečnostní kamery. Svůj návrh jsem zaměřila na konkrétní, globálně působící firmu z řetězce rychlého občerstvení – McDonald's Při navrhování jsem kladla důraz na typické tvarosloví, křivky a barevnost používané právě touto firmou. Kamera je určena pro monitorování převážně venkovních prostor restaurací McDonald's a jejich parkovišť. Je chráněna krytem, který je plně odolný všem povětrnostním vlivům. Je navržena z hliníkového materiálu s ochranným barevným nátěrem. Součástí kamery je integrovaný držák pro uchycení na zeď. Manuální nastavení úhlu záběru zajišťuje kulový kloub.

Video zde:

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek