Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

Bc. David Foud

Anotace

Předmětem řešení bakalářské práce je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dsp) pro objekt Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na základě studie zpracované v zimním semestru. Objekt se nachází v ulici Vyšehradská na Novém městě v Praze. Návrh podoby objektu vychází z maximálního potlačení hmoty a zachování průhledů na klášter pod Slovany - Emauzy, zároveň umožňuje průchod do klášterních zahrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný