S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Katolická teologická fakulta UK

David Foud

Anotace

Předmětem řešení bakalářské práce je zpracování dokumentace pro stavební povolení (dsp) pro objekt Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na základě studie zpracované v zimním semestru. Objekt se nachází v ulici Vyšehradská na Novém městě v Praze. Návrh podoby objektu vychází z maximálního potlačení hmoty a zachování průhledů na klášter pod Slovany - Emauzy, zároveň umožňuje průchod do klášterních zahrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.