Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum Kampa

Pauline Derollez

Anotace

Cílem projektu je udržet historickou atmosféru Kampy a navodit moderní nádech. Záměrem je znovu použít podobu tradičního českého statku k vytvoření dvou jednoduchých částí spojených dvěma průchody a jedním dvorem. První část je zaměřena na park, kde se mohou pořádat veřejné aktivity, zatímco druhá je zaměřena na řeku a věnována dětským učebnám a divadelnímu prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.