Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Smíchov City

Bc. Nurjon Borshi

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je opětovné zapojení nevyužívaných částí jižního Smíchova do kompaktního a funkčního městského celku. Práce klade důraz na odstraňování přírodních i dopravních bariér v daném místě. Základní parcelace vychází z dobře známých prostorových vztahů Smíchova. Samotný návrh bloků má ambici reflektovat současné tendence v architektuře. Funkčně oddělené vs hybridní město 21. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.